Aktuellt


10 jan 2018

Budgetunderlag för Justitiekanslern räkenskapsåren 2018-2020

Justitiekanslerns budgetunderlag för räkenskapsåren 2017-2019 kan laddas ner som en PDF-fil här.

14 dec 2017

Girjas sameby ./. staten angående ensamrätt till småviltsjakt och fiske

Processläget

Gällivare tingsrätt har i dom den 3 februari 2016 fastställt att Girjas sameby (Girjas) i förhållande till staten har ensamrätt till småviltsjakt och fiske inom sitt område på ...

22 nov 2017

Inspektion Göteborgs åklagarkammare

Den 21 – 22 november 2017 inspekterar Justitiekanslern Göteborgs åklagarkammare. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna webbplats.

20 nov 2017

Inspektion av Kronofogdemyndigheten

Den 28 – 29 november 2017 inspekterar Justitiekanslern Kronofogdemyndighetens kontor i Visby. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna webbplats.

17 nov 2017

Kommentar med anledning av uppgifter i media angående målet mellan Girjas sameby och staten

I den pågående rättegången i hovrätten mellan staten och Girjas sameby angående rätten till jakt och fiske på samebyns byområde har i media förhållandet mellan parterna beskrivits som "hätskt" och ...

30 maj 2017

Inspektion av Polismyndigheten

Den 30 - 31 maj 2017 inspekterar Justitiekanslern Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna webbplats.

18 maj 2017

Skadeståndsanspråk p.g.a. av ID-kontroller vid resor mellan Danmark och Sverige

Justitiekanslern har idag fattat beslut i 565 ärenden som gäller skadeståndskrav från personer som anser att de har kränkts och/eller drabbats av ekonomiska skador till följd av regeringens förordningar om ...

28 apr 2017

Dom rörande uppgiftssamlingen Kringresande – information till Dig som fanns med i uppgiftssamlingen

Justitiekanslern har tidigare beslutat att alla som fanns med i uppgiftssamlingen har rätt till 5 000 kr. Elva av dessa personer stämde staten och Stockholms tingsrätt gav var och en ...

4 apr 2017

Inspektion Halmstads tingsrätt och Länsstyrelsen i Hallands län

Den 4 - 5 april 2017 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Halmstads tingsrätt och Länsstyrelsen I Hallands län. Resultatet av inspektionerna kommer senare att publiceras på denna webbplats.

...

22 feb 2017

Årsredovisning 2016

Justitiekanslerns årsredovisning för 2016 är nu publicerad och återfinns här.

22 nov 2016

Inspektion Västmanlands tingsrätt

Den 23-24 november 2016 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Västmanlands tingsrätt i Västerås. Resultatet av inspektionen kommer senare att publiceras på denna webbplats.

Uppdatering: Nu finns rapporten från ...

20 okt 2016

Skadeståndsanspråk med anledning av kravet på identitetskontroller vid resa mellan Sverige och Danmark

Justitiekanslern har idag tagit emot 565 ansökningar om skadestånd från personer som pendlar eller har pendlat över Öresund. Kraven grundar sig på att lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig ...

11 okt 2016

Inspektion hos Kronofogdemyndigheten

Den 11 och 12 oktober 2016 inspekterar Justitiekanslern Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde. Justitiekanslern planerar att bl.a. gå igenom handlingarna i några hundratal ärenden om utmätning och exekutiv försäljning. Inspektionen utförs ...

30 sep 2016

Kompletterande överklagande i mål angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ska lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter Europadomstolens dom i ...

30 jun 2016

Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2015

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2015 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 201 statliga myndigheter inklusive samtliga länsstyrelser. Beträffande 20 länsstyrelser och 23 övriga myndigheter fann Justitiekanslern ...

30 jun 2016

Staten överklagar Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen ”Kringresande”.

Staten yrkar att hovrätten ska ge prövningstillstånd och, med ändring av tingsrättens dom, lämna kärandenas skadeståndsanspråk utan bifall, eller i vart fall sätta ner beloppen.

Staten erkänner numera, efter ...

10 jun 2016

Stockholms tingsrätts dom angående uppgiftssamlingen Kringresande

Bakgrund

Stockholms tingsrätt har den 10 juni 2016 meddelat dom i ett mål där elva personer (kärandena) väckt talan mot staten. Kärandena var registrerade i dåvarande Polis­myndighetens i Skåne ...

30 maj 2016

Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet

På talan av Girjas sameby (Samebyn) har Gällivare tingsrätt genom dom den 3 februari 2016 fastställt att Samebyn i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske inom ...

21 mar 2016

Inspektion

Den 22-23 mars inspekterar Justitiekanslern Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Uppdatering 2016-06-10: Nu finns rapporterna från inspektionerna på länkarna nedan:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Växjö tingsrätt

...

7 mar 2016

Budgetunderlag för Justitiekanslern räkenskapsåren 2017-2019

Justitiekanslerns budgetunderlag för räkenskapsåren 2017-2019 kan laddas ner som en PDF-fil här.

24 feb 2016

Justitiekanslern överklagar Gällivare tingsrätts dom i målet mellan Girjas sameby och staten

Justitiekanslern har den 22 februari 2016 överklagat Gällivare tingsrätts dom genom vilken domstolen förklarat att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske ...

3 feb 2016

Dom i målet mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Domen innebär att tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har ...

13 nov 2015

Ersättning av staten för ideell skada på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen

I 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen (RF) föreskrivs att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Enligt Högsta domstolens dom ...

22 okt 2015

Europakonventionens förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff ne bis in idem

Justitiekanslern har under 2015 meddelat flera beslut som rör förhållandet mellan Europakonventionens förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem) och det svenska sanktionssystemet vid oriktiga uppgifter ...

20 aug 2015

Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2014

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2014 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 202 statliga myndigheter inklusive samtliga länsstyrelser. Beträffande 13 länsstyrelser och 38 övriga myndigheter fann Justitiekanslern ...

Nyhetsarkiv

nebisbig.png nebisbig.png

Information om Europakonventionens förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)

Läs mer