säkerhetsexpert

JUSTITIEKANSLERN

söker en säkerhetsexpert (tidsbegränsad anställning)

Justitiekanslern, JK, är en statlig myndighet under regeringen.

JK:s huvuduppgifter är att ha tillsyn över myndigheter, att företräda staten i tvister i domstol, att reglera skadeståndsanspråk mot staten, att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål samt att vara regeringens juridiska rådgivare.

JK har för närvarande 45 anställda, varav 36 jurister och 9 administrativ personal. JK har sina lokaler på Riddarholmen i Stockholm.

JK ska nu från olika utgångspunkter se över säkerheten hos myndigheten.

Arbetsuppgifter: Du ska analysera verksamheten och särskilt identifiera och bedöma säkerhetsrisker i denna. Med utgångspunkt i detta arbete ska du ta fram styrdokument och föreslå och vidta konkreta åtgärder för att stärka säkerheten hos myndigheten.

Kvalifikationer: Du ska ha mycket god kännedom om regelverket på arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Du ska ha flera års dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor hos en statlig myndighet.

Du bör ha en relevant akademisk examen, gärna inom juridik.

Anställningen är tidsbegränsad till i första hand sex månader. Anställningen kan komma att förlängas.

Tillträde efter överenskommelse.

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Anställningen kommer att placeras i säkerhetsklass.

Upplysningar: Vill du veta mer kan du kontakta kanslichefen Anders Lindgren, tel. 08-405 4777, kansliföreståndaren Magdalena Bergendal, tel. 08-405 2937 eller administratören Anne Huhtinen (ST), tel. 08-405 2906. Fackliga företrädare för Jusek är Emilia Carlsten, tel. 08-405 2966 och Johan Jansson, tel. 08-405 3801.

Ansökan: Vi vill ha Din ansökan senast fredagen den 5 januari 2018. Du sänder den till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm, e-post ansokan@jk.se.

Till ansökan fogar du en meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.