Budgetunderlag för Justitiekanslern räkenskapsåren 2017-2019

Justitiekanslerns budgetunderlag för räkenskapsåren 2017-2019 kan laddas ner som en PDF-fil här.