Dom i målet mellan Girjas sameby och staten genom Justitiekanslern angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Domen innebär att tingsrätten förklarar att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 och att staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området samt att Girjas sameby har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt på småvilt och fiske på samebyns område. Domen är omfattande. Justitiekanslern kommer att noga gå igenom domen och därefter överväga vilka slutsatser som kan dras och vilka åtgärder den kan komma att föranleda