Granskningen avslutad beträffande ärendeförteckningarna 2015

Justitiekanslerns granskning av myndigheternas ärendeförteckningar för år 2015 är nu avslutad. Den har omfattat totalt 201 statliga myndigheter inklusive samtliga länsstyrelser. Beträffande 20 länsstyrelser och 23 övriga myndigheter fann Justitiekanslern anledning att särskilt kommentera myndigheternas ärendeförteckningar. Justitiekanslern har uttalat kritik mot tre myndigheter.

I en skrivelse som sänts till samtliga länsstyrelser har Justitiekanslern redogjort för vissa iakttagelser som har gjorts. Skrivelsen finns tillgänglig här.