Årsredovisning 2016

Justitiekanslerns årsredovisning för 2016 är nu publicerad och återfinns här.