Kommentar med anledning av uppgifter i media angående målet mellan Girjas sameby och staten

I den pågående rättegången i hovrätten mellan staten och Girjas sameby angående rätten till jakt och fiske på samebyns byområde har i media förhållandet mellan parterna beskrivits som "hätskt" och "infekterat". Den beskrivningen är enligt statens mening felaktig. Situationen är den rakt motsatta. Samebyns företrädare har i sina kontakter med justitiekanslern och statens ombud uppträtt på ett korrekt och sakligt sätt i rättssalen, och statens företrädare har gjort detsamma. Utanför rättssalen har våra kontakter präglats av en mycket påtaglig vänlighet och ett utpräglat trevligt bemötande från samebyns företrädare och företrädare från SSR. Så var det redan under rättegången i tingsrätten, och så är det under de förhandlingar som nu pågår i hovrätten. Vi har överhuvudtaget inte träffat någon som i samband med rättegången i tingsrätten och hovrätten har uppträtt på något annat sätt än med vänlighet och ett allmänt trevligt sätt. Ett uttryck för den vänlighet som samebyns företrädare visat under rättegången är att statens ombud blev inbjudna till den festmåltid som arrangerades under en konferens som samerna höll i Gällivare i anslutning till huvudförhandlingen i tingsrätten. En annan sak är att vi har olika uppfattningar i sakfrågor och rättsfrågor. Rättegången är också viktig både för samebyn och för staten. Men det har alltså inte inverkat på hur parterna bemöter varandra. Självfallet gäller detta även samebyns ombud.