Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott

Ersättning med stöd av 36 kap. 17 § brottsbalken kan inte betalas ut när en domstol ogillat det ersättningskrav som en målsägande haft på gärningsmannen. Staten anses skadeståndsskyldig för att en tingsrätt ogillat skadeståndsyrkanden med den felaktiga motiveringen att det finns en rätt till sådan ersättning.

Läs beslutet här: JK:s beslut ärende 2420-19-432