Fortum Sweden AB ./. staten angående skadeståndsskyldighet på grund av överträdelser av unionsrätten – nytt mål i tingsrätt

Den 28 december 2018 väckte Fortum Sweden AB en skadeståndstalan mot staten vid Stockholms tingsrätt. Fortum Sweden AB begär att staten ska betala drygt en miljard kronor i skadestånd på den grunden att staten har överträtt unionsrätten. Staten är förelagd att komma in med svaromål.

Följ denna länk för att läsa mer