Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen

Justitiekanslern gör en genomgång av möjligheterna för målsägande att få tillbaka pengar som efter brott finns på misstänkts konto och gör vissa uttalanden om Åklagarmyndighetens hantering av anspråk på kontomedel som tagits i penningbeslag.

Läs beslutet här: JK:s beslut ärende 2250-19-2.4.1