Anspråk på skadestånd enligt Energistadgefördraget m.m.

Justitiekanslern har haft regeringens uppdrag att företräda staten med anledning av anspråket.
 
Justitiekanslern har tillbakavisat anspråket. Följ denna länk för att läsa mer.