Justitiekanslern har meddelat tre beslut som rör fråga om fastställande av föräldrarelationer efter assisterad befruktning utomlands - prövning av artikel 8 och 14 i Europakonventionen

Läs besluten här:

Justitiekanslern - 2020/5915 (jk.se)

Justitiekanslern - 2020/6055 (jk.se)

Justitiekanslern - 2020/6053 (jk.se)