Justitiekanslern söker en eller flera kvalificerade jurister för anställning som föredragande

Om Justitiekanslern

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig tillsyn av myndig­heternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet och domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen.   

Myndigheten har för närvarande drygt 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och histor­iska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Vad gör en föredragande?

Du handlägger alla ärendetyper som förekommer hos myndigheten. Du lämnar motiverade förslag till beslut. Du uppträder som statens ombud i rättegångar i allmän domstol. Du deltar i tillsynsarbetet och medverkar vid de inspektioner eller projekt som JK genomför.

Arbetet som föredragande är variationsrikt och kvalificerat. Det spänner över många rätts­områden, inklusive europarätten. Du arbetar självständigt men också kollegialt. Det finns mycket goda möjligheter till intern eller extern kompetensutveckling. Efter en tid som föredragande kan du självständigt få avgöra vissa ärenden av enklare slag. 

Dina kvalifikationer

Du kan vara assessor i överrätt eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som t.ex. advokat eller åklagare. 

Arbetet kräver gedigna juridiska kunskaper, väl utvecklad juridisk analysförmåga samt mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom t.ex. robust omdöme och mycket god samarbetsförmåga.

Erfarenhet av konventionsrätt och processföring i domstol som ombud eller åklagare är meriterande.

Anställningsvillkor

Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet. Vi tillämpar förtroendearbetstid. För assessorer som är anställda i överrätt tillämpas tidsbegränsad anställning om sex år med en möjlighet till förlängning om två år. För andra är anställningen tillsvidare men med sex månaders provanställning.

Tjänsten som föredragande är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning. Du behöver därför vara svensk medborgare.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Har du frågor?

Vill du veta mer kan ytterligare information lämnas av byråcheferna Daniel Kjellgren, tel. 010-475 93 23 och Anneli Skoglund, tel. 010-475 93 24 samt föredraganden Emma Sjöberg (Akavia), tel. 010-475 93 50.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 10 april 2023.

Du kan skicka ansökan med e-post till ansokan@jk.se eller med post till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm.

Ange Justitiekanslerns referensnummer 2023/3857 i ansökan och i förekommande fall i ärendemeningen i e-postansökan.

Bifoga personligt brev och en meritförteckning. Du bör även bifoga de handlingar eller referenser i övrigt som du vill åberopa.

Justitiekanslern kommer att behandla dina personuppgifter vid beredningen av detta ärende. Närmare information om behandlingen av personuppgifter hos Justitiekanslern och om dina rättigheter finns på myndighetens webbplats (www.jk.se).

Vi tackar nej till kontakt av bemannings- eller rekryteringsföretag.