Justitiekanslern söker en eller flera kvalificerade jurister för anställning som föredragande

Om Justitiekanslern

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman. Myndigheten har för närvarande närmare 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och histor­iska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

JK vakar över att myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet och i övrigt fullgör sina skyldigheter. JK reglerar också vissa typer av skadeståndsanspråk som riktas mot staten samt företräder staten i domstol i sådana mål. JK vakar även över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare enligt dessa grundlagar. Härutöver har JK uppgiften att utöva tillsyn över advokater samt över domstolars och myndigheters tillämpning av rättshjälpen.  

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Att arbeta som föredragande

Du handlägger och föredrar alla de ärendetyper som förekommer här. Du presenterar rättsutredningar och juridiska bedömningar samt lämnar motiverade förslag till beslut gällande bl.a. skadestånd och ingripanden på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Du uppträder som statens ombud i rättegångar i allmän domstol. Vad gäller tillsynsarbetet innefattar det bl.a. att utreda klagomål från allmänheten och att delta vid de inspektioner som myndigheten genomför. Härutöver får du granska vissa beslut om rättshjälp samt skriva yttranden till domstol i överklagade rättshjälpsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår också att granska beslut från advokatsamfundets disciplinnämnd. Efter en tid som föredragande kan du självständigt få avgöra vissa ärenden.

Arbetet som föredragande är variationsrikt och kvalificerat samt spänner över många rätts­områden inklusive europarätten. Du arbetar självständigt men samtidigt sida vid sida med engagerade kollegor. Det finns även goda möjligheter att ta del av såväl interna som externa utbildningar.

JK arbetar kontinuerligt med att ytterligare utveckla och förbättra myndighetens verksamhet och organisation. Har du intresse för sådana frågor har du möjlighet att engagera dig också i detta arbete.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor, har motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från riksdagen, regeringskansliet eller annan myndighet eller har arbetat som exempelvis åklagare eller advokat. 

Arbetet kräver gedigna juridiska kunskaper, väl utvecklad juridisk analysförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Din lön bestäms individuellt med hänsyn till kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

Anställning som föredragande är placerad i säkerhetsklass.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Har du frågor?

Vill du veta mer kan ytterligare information lämnas av byråcheferna Britt-Mari Lundberg, tel. 08-405 2904 och Olof Simonsson, tel. 08-405 4916 samt föredragandena Johan Jansson (Jusek), tel. 08-405 3801 och Emilia Carlsten (Jusek), tel. 08-405 2966.

Din ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast fredagen den 23 mars 2018.

Du kan skicka ansökan med e-post till ansokan@jk.se eller med post till Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm.

Ange Justitiekanslerns referensnummer 1629-18-1.3.1 i ansökan och i förekommande fall i ärendemeningen i e-postansökan.

Bifoga en meritförteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa till ansökan.