Rättegångar

En redogörelse för de mål som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse finns under respektive kategori i menyn till vänster.

Om det finns skäl att särskilt kommentera t.ex. ett domstolsavgörande i någon av Justitiekanslerns rättegångar publiceras pressmeddelandet på sidan aktuellt.