Detta är en utskrift från Justitiekanslerns webbplats

Skriv ut
Justitiekanslern toppvy

Välkommen till Justitiekanslern

– statens jurist

Justitiekanslern (JK) är, enligt vår konstitution, en myndighet under regeringen. Myndigheten har närmare 40 anställda och arbetar i lokaler på Riddarholmen i Stockholm. JK:s huvuduppgifter är

• att ha tillsyn över myndigheter och domstolar
• att företräda staten i tvister i domstol
• att reglera skadeståndsanspråk mot staten
• att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
• att vara regeringens juridiska rådgivare

JK har också tillsyn över rättshjälpssystemet och över Advokatsamfundets disciplinverksamhet. Kort sammanfattat kan man säga att JK är statens främsta juridiska företrädare eller ”statens jurist”. 

Justitiekansler

Justitiekansler Anna Skarhed Foto: Nina Broberg
            Anna Skarhed