Justitiekanslern

Postadress

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarls torg 12

Öppettider

Expeditions- och telefontider till kansliet:
Vardagar 9.00-12.00 och 13.00-14.30

Handläggarnas telefontider:
Vardagar 9.00-12.00

Kontakta oss

Tel: 08 - 405 10 00
Fax: 08 - 723 03 57
E-post: registrator@jk.se