Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2022/3040 / Beslutsdatum: 2 feb 2024

Allvarlig kritik mot Kriminalvården med anledning av att en person utan giltigt skäl varit placerad i avskildhet i avvaktan på placering på en riskmottagning; även fråga om skadestånd

Diarienr: 2022/5055 / Beslutsdatum: 9 jan 2024

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning hos Tillväxtverket

Diarienr: 2021/7666 / Beslutsdatum: 22 dec 2023

Staten skadeståndsskyldig med hänvisning till en domstols handläggning av ett tvistemål

Diarienr: 2021/6775 / Beslutsdatum: 22 dec 2023

Staten skadeståndsskyldig med hänvisning till en domstols handläggning av ett tvistemål

Diarienr: 2022/1619 / Beslutsdatum: 21 dec 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Riksidrottsförbundets beslut om föreskrifter

Diarienr: 2022/6179 / Beslutsdatum: 7 dec 2023

Staten är skadeståndsskyldig till följd av en tingsrätts handläggning av ett brottmål

Diarienr: 2022/4469 / Beslutsdatum: 29 nov 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen

Diarienr: 2023/4835 / Beslutsdatum: 20 nov 2023

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Försäkringskassans behandling av personuppgifter

Diarienr: 2023/6368 / Beslutsdatum: 14 sep 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig information från Länsstyrelsen

Diarienr: 2021/4948 / Beslutsdatum: 9 mar 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kriminalvårdens hantering av försändelseSenaste beslut & yttranden