Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 4686-18-4.3 / Beslutsdatum: 12 jun 2019

Åklagarmyndigheten skadeståndsskyldig med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

Diarienr: 191-18-4.3 / Beslutsdatum: 25 apr 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till bland annat lång handläggningstid i ärende och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Diarienr: 4952-18-4.3 / Beslutsdatum: 18 mar 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av förundersökning m.m

Diarienr: 8388-18-4.3 / Beslutsdatum: 11 mar 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ett interimistiskt vitesförbud

Diarienr: 8023-17-4.3 / Beslutsdatum: 11 mar 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av beslut respektive verkställighet gällande säkerhetsåtgärd

Diarienr: 2583-18-4.3 / Beslutsdatum: 11 mar 2019

Kritik mot Trafikverket för underlåtenhet att överlämna ett överklagande

Diarienr: 2277-18-4.3 / Beslutsdatum: 11 mar 2019

Skadeståndsanspråk med anledning av att polisen lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering

Diarienr: 2200-18-4.3 / Beslutsdatum: 7 mar 2019

Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om husrannsakan och beslag

Diarienr: 12146-17-4.3 / Beslutsdatum: 17 jan 2019

Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om omhändertagande och kroppsvisitation

Diarienr: 5186-18-4.3 / Beslutsdatum: 8 jan 2019

Skadestånd med anledning av långsam handläggning av ett ärende om sjukersättning