Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2154-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 maj 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att sekretessbelagda uppgifter i ett beslut från Migrationsverket har lämnats ut

Diarienr: 5958-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 19 maj 2020

Skadestånd på grund av Pensionsmyndighetens långsamma handläggning av ett ärende om bostadstillägg

Diarienr: 3850-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 18 maj 2020

Skadestånd på grund av Försäkringskassans utlämnande av sekretesskyddade handlingar

Diarienr: 6005-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 21 apr 2020

Inget skadestånd för Utrikesdepartementets beslut om indragen mobil passlösning i USA

Diarienr: 4014-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 8 apr 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av ärende om vårdnadsbidrag m.m.

Diarienr: 7137-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 2 apr 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om handfängsel inte dokumenterats

Diarienr: 2322-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 mar 2020

Skadeståndsskyldighet för staten med hänsyn till tingsrätts felaktiga handläggning och beslut i ett tvistemål

Diarienr: 225-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 mar 2020

Skadestånd med anledning av kumulerade fel av Kronofogdemyndigheten och en tingsrätt

Diarienr: 2130-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 20 mar 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot en anstalt för agerandet vid en visitation

Diarienr: 6715-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 27 feb 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot en tingsrätt som dömt en person för preskriberat brott