Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 1681-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 6 nov 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polisens beslut vid omhändertagande för berusning

Diarienr: 2012-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 27 sep 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en inställd huvudförhandling

Diarienr: 5256-18-4.3 / Beslutsdatum: 11 sep 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig hantering av ansökan om gårdsstöd m.m.

Diarienr: 5063-18-4.2 / Beslutsdatum: 23 aug 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en felaktig uppgift om medborgarskap i folkbokföringsregistret

Diarienr: 6782-18-4.3 / Beslutsdatum: 19 jul 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ombudskostnader som inte ersatts i förvaltningsdomstol

Diarienr: 2088-19-4.3.2 m.fl. / Beslutsdatum: 11 jul 2019

Skadeståndsanspråk mot staten och kritik mot Polismyndigheten för att dokumentationen om vissa beslut om husrannsakan och kroppsvisitation varit bristfällig

Diarienr: 100-19-4.3 och 7788-18-4.3 / Beslutsdatum: 9 jul 2019

Inget skadestånd på grund av dubbelbeläggning i anstalt

Diarienr: 4686-18-4.3 / Beslutsdatum: 12 jun 2019

Åklagarmyndigheten skadeståndsskyldig med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

Diarienr: 191-18-4.3 / Beslutsdatum: 25 apr 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till bland annat lång handläggningstid i ärende och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Diarienr: 4952-18-4.3 / Beslutsdatum: 18 mar 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av förundersökning m.m