Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 6629-18-4.3 / Beslutsdatum: 17 feb 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder

Diarienr: 6397-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 jan 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Migrationsverkets handläggning av en ansökan om arbetstillstånd

Diarienr: 4886-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 13 jan 2020

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av polisens upprepade husrannsakningar och kroppsvisitationer

Diarienr: 5607-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 5 dec 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens handläggning av beslag m.m.

Diarienr: 2420-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 26 nov 2019

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott

Diarienr: 1619-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 21 nov 2019

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av långsam handläggning av en förundersökning

Diarienr: 1681-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 6 nov 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polisens beslut vid omhändertagande för berusning

Diarienr: 2012-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 27 sep 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en inställd huvudförhandling

Diarienr: 5256-18-4.3 / Beslutsdatum: 11 sep 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig hantering av ansökan om gårdsstöd m.m.

Diarienr: 5063-18-4.2 / Beslutsdatum: 23 aug 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en felaktig uppgift om medborgarskap i folkbokföringsregistret