Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2020/5587 / Beslutsdatum: 26 aug 2022

Kritik mot en tingsrätt för att en noggrann sekretessprövning inte gjorts

Diarienr: 2020/7651 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig på grund av Tullverkets beslut om ytlig kroppsbesiktning m.m.

Diarienr: 2020/5360 / Beslutsdatum: 27 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig mot en sameby på grund av hur jakträtt på renbetesfjällen hanterats

Diarienr: 2020/7244 / Beslutsdatum: 8 jun 2022

Staten skadeståndsskyldig med anledning av polisens verkställighet av kroppsvisitation

Diarienr: 2021/4046 / Beslutsdatum: 2 jun 2022

Staten inte skadeståndsskyldig med anledning av beslut om rättegångskostnader i mål om kränkning av Europakonventionen

Diarienr: 2020/5729 / Beslutsdatum: 30 mar 2022

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av bristande utredningsåtgärder efter dödsfall som inträffat efter ett polisingripande

Diarienr: 2020/6860 / Beslutsdatum: 29 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Diarienr: 2021/5112 / Beslutsdatum: 16 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till tillväxtverkets handläggning av ett ärende rörande kortidsstöd

Diarienr: 2021/6439 / Beslutsdatum: 31 jan 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till hanteringen av föremål i en bil som tagits i beslag

Diarienr: 2021/4571 / Beslutsdatum: 22 dec 2021

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till normgivning med anledning av Covid-19 pandeminSenaste beslut & yttranden