Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2020/5729 / Beslutsdatum: 30 mar 2022

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av bristande utredningsåtgärder efter dödsfall som inträffat efter ett polisingripande

Diarienr: 2020/6860 / Beslutsdatum: 29 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning

Diarienr: 2021/5112 / Beslutsdatum: 16 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till tillväxtverkets handläggning av ett ärende rörande kortidsstöd

Diarienr: 2021/6439 / Beslutsdatum: 31 jan 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till hanteringen av föremål i en bil som tagits i beslag

Diarienr: 2021/4571 / Beslutsdatum: 22 dec 2021

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till normgivning med anledning av Covid-19 pandemin

Diarienr: 2021/1684 / Beslutsdatum: 27 okt 2021

Staten skyldig att utge diskrimineringsersättning på grund av trakasserier m.m.

Diarienr: 2020/4305 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Skadeståndsskyldighet för staten med hänvisning till handläggningen av en ansökan om statsbidrag till trossamfund

Diarienr: 2021/182 / Beslutsdatum: 29 sep 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning vid en länsstyrelse av ett ärende om strandskyddsdispens

Diarienr: 2020/7856 / Beslutsdatum: 27 sep 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning vid en länsstyrelse av ett ärende om strandskyddsdispens

Diarienr: 2020/5229 / Beslutsdatum: 26 jul 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av två ansökningar om förlängning av uppehållstillståndSenaste beslut & yttranden


Diarienr: 2022/1278 / Beslutsdatum: 13 maj 2022

Betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)


Diarienr: 2022/2487 / Beslutsdatum: 12 maj 2022

Promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning


Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.


Diarienr: 2020/5729 / Beslutsdatum: 30 mar 2022

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av bristande utredningsåtgärder efter dödsfall som inträffat efter ett polisingripande


Diarienr: 2020/6860 / Beslutsdatum: 29 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens beslut om utmätning


Diarienr: 2021/5112 / Beslutsdatum: 16 mar 2022

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till tillväxtverkets handläggning av ett ärende rörande kortidsstöd


Diarienr: 2020/7371 / Beslutsdatum: 07 mar 2022

Klagomål mot Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Helsingborgs tingsrätt för hanteringen av ett ärende där den misstänkte/tilltalade hade förvaltare


Diarienr: 2021/7479 / Beslutsdatum: 25 feb 2022

Fråga om en webbplats som bl.a. bedriver webbsändningar har grundlagsskydd i sin helhet


Diarienr: 2021/7763 / Beslutsdatum: 16 feb 2022

Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott


Diarienr: 2020/7593 / Beslutsdatum: 02 feb 2022

Kritik mot Försäkringskassan med anledning av felutskick och felpubliceringar av känsliga personuppgifter