Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2021/1160 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.

Diarienr: 2020/4485 / Beslutsdatum: 29 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut om utvisning m.m.

Diarienr: 2020/6055 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets beslut att neka registrering av en föräldrarelation i folkbokföringen

Diarienr: 2020/6053 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Skatteverkets beslut att neka registrering av en föräldrarelation i folkbokföringen

Diarienr: 2020/5915 / Beslutsdatum: 25 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten för påstådd särbehandling av samkönade gifta par vid bekräftelse av föräldraskap

Diarienr: 2020/220 / Beslutsdatum: 23 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till flera myndigheters hantering av anmälningspliktig sjukdom hos häst

Diarienr: 2019/6642-6643 / Beslutsdatum: 10 mar 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polisen behandlat personuppgifter i strid mot bl.a. brottsdatalagen

Diarienr: 2020/2154 / Beslutsdatum: 1 feb 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till beslut om kvarhållande vid en flygplats

Diarienr: 6098-19-4.4 / Beslutsdatum: 29 dec 2020

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för en personuppgiftsbehandling inom kriminalunderrättelsetjänst

Diarienr: JK 2020/4299 / Beslutsdatum: 14 dec 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till polis och åklagares agerande under en förundersökningSenaste beslut & yttranden