Skadeståndsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 7137-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 2 apr 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om handfängsel inte dokumenterats

Diarienr: 2322-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 mar 2020

Skadeståndsskyldighet för staten med hänsyn till tingsrätts felaktiga handläggning och beslut i ett tvistemål

Diarienr: 225-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 mar 2020

Skadestånd med anledning av kumulerade fel av Kronofogdemyndigheten och en tingsrätt

Diarienr: 2130-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 20 mar 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot en anstalt för agerandet vid en visitation

Diarienr: 6715-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 27 feb 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot en tingsrätt som dömt en person för preskriberat brott

Diarienr: 3715-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 27 feb 2020

Kritik mot Polismyndigheten för att fel person registrerats som misstänkt

Diarienr: 6629-18-4.3 / Beslutsdatum: 17 feb 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Migrationsverket för handläggning av asylansökan avseende två bröder

Diarienr: 6397-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 31 jan 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Migrationsverkets handläggning av en ansökan om arbetstillstånd

Diarienr: 4886-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 13 jan 2020

Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av polisens upprepade husrannsakningar och kroppsvisitationer

Diarienr: 5607-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 5 dec 2019

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens handläggning av beslag m.m.