Remissyttranden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 1140-20-8.1 / Beslutsdatum: 4 maj 2020

Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Diarienr: 6289-19-8.2 / Beslutsdatum: 18 dec 2019

Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning (dnr 1579-2018)

Diarienr: 5402-19-8.1 / Beslutsdatum: 14 nov 2019

Betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU 2019:39)

Diarienr: 4517-19-8.1 / Beslutsdatum: 12 nov 2019

Remissyttrande - Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)

Diarienr: 4324-19-8.1 / Beslutsdatum: 23 sep 2019

Remissyttrande - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Diarienr: 3846-19-8.1 / Beslutsdatum: 19 sep 2019

Remissyttrande - Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

Diarienr: 3777-19-8.1 / Beslutsdatum: 22 aug 2019

Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare (JU2019/0169/DOM)

Diarienr: 5543-18-8.1 / Beslutsdatum: 6 dec 2018

Remissyttrande - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

Diarienr: 5301-18-8.1 / Beslutsdatum: 20 nov 2018

Remissyttrande - Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

Diarienr: 886-18-8.1 / Beslutsdatum: 20 apr 2018

Remissyttrande - För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)