Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Beslut & yttranden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.

Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2060-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 21 okt 2020

Initiativärende med anledning av Transportstyrelsens rutiner beträffande betalningsuppmaningar för skatter och avgifter


Diarienr: 5765-20-7.5 / Beslutsdatum: 29 sep 2020

Justitiekanslern överklagar ett beslut fattat av advokatsamfundets disciplinnämnd till Högsta domstolen


Diarienr: 1979-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 8 sep 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att ett beslut om kroppsvisitation inte dokumenterats.


Diarienr: 4051-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jul 2020

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription


Diarienr: 4052-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jul 2020

Inget skadestånd till bröderna i "Kevinfallet" på grund av preskription


Diarienr: 7570-18-4.3 / Beslutsdatum: 1 jul 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till exekutiv försäljning av en fastighet


Diarienr: 1127-20-4.3.2 / Beslutsdatum: 29 jun 2020

Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en tingsrätts handläggning av ett ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken


Diarienr: 7012-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 24 jun 2020

Granskning av försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål i norra Stockholm


Diarienr: 6263-19-4.3.2 / Beslutsdatum: 24 jun 2020

Inget skadestånd men väl kritik mot Polismyndigheten för att pass spärrades utan författningsstöd m.m.


Diarienr: 2989-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 4 jun 2020

Initiativärende med anledning av långsam handläggning av en förundersökning