Brott av tjänstemän

Om du vill göra en brottsanmälan avseende brott som befattningshavare har begått i tjänsten, t.ex. tjänstefel, ska du vända dig till polisen.

Inom ramen för Justitiekanslerns tillsyn över den offentliga verksamheten har Justitiekanslern i och för sig vissa befogenheter att inleda förundersökning och väcka åtal för brott som befattningshavare har begått i tjänsten, se 5 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Denna befogenhet innebär dock inte att Justitiekanslern ska ersätta polisens och de vanliga åklagarnas uppgifter inom deras normala ansvarsområden. Befogenheten är i första hand tänkt att användas när en misstanke om brott kommer fram i samband med behandlingen av ett ärende som Justitiekanslern har beslutat att granska närmare.