Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Aktuellt


9 sep 2020

Justitiekanslern söker byråchef

Justitiekanslern söker byråchef

24 jun 2020

Granskning av det s.k. snabbspåret i brottmål

Justitiekanslern har under våren 2020 granskat försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål, som inleddes i norra Stockholmsområdet i januari 2018 och ska pågå till och med utgången av 2022. Justitiekanslerns ...

19 mar 2020

Anspråk på skadestånd enligt Energistadgefördraget m.m.

Justitiekanslern har haft regeringens uppdrag att företräda staten med anledning av anspråket.
Justitiekanslern har tillbakavisat anspråket. Följ ...

29 jan 2020

Målet Girjas sameby mot staten

På talan av Girjas sameby fastställde Gällivare tingsrätt i dom bl.a. att samebyn i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Staten överklagade domen. ...

26 nov 2019

Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott

Ersättning med stöd av 36 kap. 17 § brottsbalken kan inte betalas ut när en domstol ogillat det ersättningskrav som en målsägande haft på gärningsmannen. Staten anses skadeståndsskyldig för att ...

26 nov 2019

Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen

Justitiekanslern gör en genomgång av möjligheterna för målsägande att få tillbaka pengar som efter brott finns på misstänkts konto och gör vissa uttalanden om Åklagarmyndighetens hantering av anspråk på kontomedel ...

20 nov 2019

Ändring av praxis beträffande frihetsberövandeärenden

Justitiekanslern har under 2019 gjort en översyn av den praxis som gäller för anspråk enligt den s.k. frihetsberövandelagen. Översynen har bl.a. syftat till att utvärdera och i vissa fall omvärdera ...

4 nov 2019

Justitiekanslern söker en byråchef

Se annonsen här:

Justitiekanslern söker en byråchef

11 apr 2019

Beslut i ett ärende avseende anspråk enligt den s.k. frihetsberövandelagen

Justitiekanslern har beslutat att tillerkänna sökanden ersättning för lidande med 8 250 000 kr (varav 4 500 000 betalats ut i förskott) och för förlorad arbetsförtjänst med 1 000 000 ...

1 apr 2019

Nedlagd förundersökning

Justitiekanslern har beslutat att lägga ned den förundersökning som inleddes den 14 december 2018 med anledning av misstanke om yttrandefrihetsbrottet förtal på 16 olika webbplatser.

Skälen för Justitiekanslerns beslut ...