Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 1870-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 16 okt 2019

Granskning av polismyndighetens handläggning av ärenden om återkallelse av ordningsvaktsförordnande och avstängning av ordningsvakter

Diarienr: 2235-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 23 jul 2019

Kritik mot ett universitet för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar

Diarienr: 4036-18-2.1 / Beslutsdatum: 16 jul 2019

Kritik mot Migrationsverket med anledning av brister i serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett asylärende

Diarienr: 5143-18-2.1 / Beslutsdatum: 19 jun 2019

Kritiska uttalanden med anledning av Polismyndighetens förmedling av kontaktuppgifter till brottsofferjourer

Diarienr: 473-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 19 jun 2019

Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar

Diarienr: 901-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 17 jun 2019

Granskning av gärningsbeskrivningar vid delgivning av brottsmisstanke i polisledda och åklagarledda förundersökningar

Diarienr: 2320-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 14 jun 2019

Tillsynsprojekt vid Kriminalvårdens huvudkontor angående frågor om avskiljande är avslutat - Justitiekanslern ger vissa rekommendationer

Diarienr: 3938-18-2.1 / Beslutsdatum: 4 jun 2019

Justitiekanslern uttalar sig angående Polismyndighetens anlitande av tolkar

Diarienr: 1268-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 28 maj 2019

Transportstyrelsens underlåtenhet att meddela preliminära beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser

Diarienr: 5621-18-2.1 / Beslutsdatum: 22 maj 2019

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av att ett läkarutlåtande skickats till fel person