Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 6432-18-2.5 / Beslutsdatum: 19 dec 2018

Inspektion av åklagarkammaren i Karlstad den 21 och 22 november 2018

Diarienr: 6349-18-2.5 / Beslutsdatum: 19 dec 2018

Inspektion av Kronofogdemyndighetens specialverkställighetsteam i Sundbyberg den 21 och 22 november 2018

Diarienr: 4888-18-2.1 / Beslutsdatum: 19 dec 2018

Kritik mot Kriminalvården med anledning av felaktig hantering av en intagens handlingar

Diarienr: 11111-17-2.1 / Beslutsdatum: 7 nov 2018

Klagomål mot polismyndigheten med anledning av att besökare filmats i samband med en häktningsförhandling

Diarienr: 5036-18-2.1 / Beslutsdatum: 29 okt 2018

Kritik mot Upplands Väsby kommun med anledning av en begäran om utlämnande av allmän handling

Diarienr: 11423-17-2.1 / Beslutsdatum: 8 okt 2018

Klagomål med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om svenskt medborgarskap

Diarienr: 5081-17-2.4 / Beslutsdatum: 11 jul 2018

Kritik mot Kriminalvården och en rådman vid Gävle tingsrätt med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad i 28 dagar

Diarienr: 3098-18-2.5 / Beslutsdatum: 27 jun 2018

Inspektion vid Säkerhetspolisen den 16 och 21 maj 2018

Diarienr: 9227-17-2.1 / Beslutsdatum: 18 jun 2018

Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningen av vissa körkortsärenden där det är aktuellt med preliminärt beslut om varning

Diarienr: 4776-17-2.4 / Beslutsdatum: 18 jun 2018

Kritik mot Migrationsverket för brister i omhändertagandet och diarieföringen av inkomna domar och beslut