Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2000) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 2022/1944 / Beslutsdatum: 3 apr 2023

Kritik mot Region Gävleborg med anledning av en chefs agerande i samband med intervjuer

Diarienr: 2021/764 / Beslutsdatum: 1 feb 2023

Kritik med anledning av bristande rutiner för regelbundna ärenderevisioner hos Polismyndigheten

Diarienr: 2022/6276 / Beslutsdatum: 9 dec 2022

Granskning av Skatteverkets handläggning av ärenden som avser obligatorisk omprövning i samband med att beskattningsbeslut har överklagats

Diarienr: 2022/887 / Beslutsdatum: 23 nov 2022

Kritik mot Alingsås tingsrätt för dess riktlinjer för att föras upp på förordnandelistor för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden

Diarienr: 2021/3068 / Beslutsdatum: 26 okt 2022

Granskning av hur tre brottsutredande myndigheter fullgör sin skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om beslut som påverkar återkallelser av körkort

Diarienr: 2022/868 / Beslutsdatum: 20 sep 2022

Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av ett återförvisat anställningsärende

Diarienr: 2022/2589 / Beslutsdatum: 30 jun 2022

Särskild granskning av tingsrätternas beslut som rör ersättning till distansbiträden

Diarienr: 2021/5842 / Beslutsdatum: 17 jun 2022

Kritik mot ordföranden i en kommunal nämnd med anledning av att hon uttalat sig i radio om vem som har begärt ut handlingar hos nämnden

Diarienr: 2021/4126 / Beslutsdatum: 7 jun 2022

Allvarlig kritik mot Kriminalvården med anledning av att en person varit felaktigt frihetsberövad

Diarienr: 2021/5609 / Beslutsdatum: 13 apr 2022

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten med anledning av långsam handläggning av ärenden om återkallelse av vapentillstånd m.m.Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2023/4583 / Beslutsdatum: 31 aug 2023

Betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (SOU 2023:12)


Diarienr: 2022/1944 / Beslutsdatum: 03 apr 2023

Kritik mot Region Gävleborg med anledning av en chefs agerande i samband med intervjuer


Diarienr: 2020/7814 / Beslutsdatum: 09 mar 2023

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Försvarsmaktens omhändertagande av väskor och Polismyndighetens beslut om husrannsakan och kroppsbesiktning


Diarienr: 2021/4948 / Beslutsdatum: 09 mar 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kriminalvårdens hantering av försändelse


Diarienr: 2022/138 / Beslutsdatum: 16 feb 2023

Skadeståndsanspråk samt kritik med hänvisning till långsam handläggning av en förundersökning med ung misstänkt och unga målsäganden


Diarienr: 2021/764 / Beslutsdatum: 01 feb 2023

Kritik med anledning av bristande rutiner för regelbundna ärenderevisioner hos Polismyndigheten


Diarienr: 2022/6427 / Beslutsdatum: 27 jan 2023

Betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)


Diarienr: 2021/4709 / Beslutsdatum: 16 jan 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polisen lämnat ett felaktigt dödsbud


Diarienr: 2021/6674 / Beslutsdatum: 15 dec 2022

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens långsamma handläggning av en förundersökning som även kritiseras


Diarienr: 2022/6276 / Beslutsdatum: 09 dec 2022

Granskning av Skatteverkets handläggning av ärenden som avser obligatorisk omprövning i samband med att beskattningsbeslut har överklagats