Tillsynsärenden

Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 – 1997 gavs JK-beslut ut i bokform. En del av dessa beslut finns numera också tillgängliga i vissa juridiska rättsdatabaser.


Diarienr: 5998-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 20 feb 2020

Polisens hantering av begäran att ta del av allmänna handlingar - ett initiativärende

Diarienr: 6224-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 20 dec 2019

Inspektion av Falu tingsrätt den 19 och 20 november 2019 - handläggning av utsökningsärenden

Diarienr: 772-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 19 dec 2019

Initiativärende angående expedieringsrutiner av beslut rörande personer tagna i förvar

Diarienr: 5783-19-2.5 / Beslutsdatum: 18 dec 2019

Inspektion av Polismyndighetens beslagshantering i Helsingborg den 5 och 6 november 2019

Diarienr: 2806-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 5 dec 2019

Granskning av Tullverkets skaderegleringsverksamhet

Diarienr: 2250-19-2.4.1 / Beslutsdatum: 26 nov 2019

Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen

Diarienr: 1870-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 16 okt 2019

Granskning av polismyndighetens handläggning av ärenden om återkallelse av ordningsvaktsförordnande och avstängning av ordningsvakter

Diarienr: 2235-19-2.4.2 / Beslutsdatum: 23 jul 2019

Kritik mot ett universitet för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar

Diarienr: 4036-18-2.1 / Beslutsdatum: 16 jul 2019

Kritik mot Migrationsverket med anledning av brister i serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett asylärende

Diarienr: 5143-18-2.1 / Beslutsdatum: 19 jun 2019

Kritiska uttalanden med anledning av Polismyndighetens förmedling av kontaktuppgifter till brottsofferjourer