Ta del av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Du kan ringa, mejla eller besöka Justitiekanslern och beställa de handlingar du önskar.

Äldre handlingar som Justitiekanslern inte längre har i sina arkiv finns hos Riksarkivet, www.riksarkivet.se. I Justitiekanslern arkiv finns handlingar från 1998 fram tills nu.

Avgifter
Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Papperskopior                   
De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Handlingar som skannas in
För handlingar som skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Handlingar som finns tillgängliga elektroniskt 
Nio filer är gratis. Tio filer kostar 50 kr och varje fil därutöver 2 kr styck.

Porto
Eventuell kostnad för porto eller postförskottskostnad tillkommer.