Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2021/1684 / Beslutsdatum: 27 okt 2021

Staten skyldig att utge diskrimineringsersättning på grund av trakasserier m.m.


Diarienr: 2020/4305 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Skadeståndsskyldighet för staten med hänvisning till handläggningen av en ansökan om statsbidrag till trossamfund


Diarienr: 2021/5822 / Beslutsdatum: 21 okt 2021

Allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Stockholm med anledning av långsam handläggning av ett stort antal ärenden om strandskyddsdispens


Diarienr: 2021/182 / Beslutsdatum: 29 sep 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning vid en länsstyrelse av ett ärende om strandskyddsdispens


Diarienr: 2020/7856 / Beslutsdatum: 27 sep 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning vid en länsstyrelse av ett ärende om strandskyddsdispens


Diarienr: 2021-3594 / Beslutsdatum: 20 sep 2021

Betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)


Diarienr: 2021/4158 / Beslutsdatum: 13 sep 2021

Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)


Diarienr: 2021/958 / Beslutsdatum: 11 aug 2021

Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder


Diarienr: 2020/5229 / Beslutsdatum: 26 jul 2021

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av två ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd


Diarienr: 2019/2192 / Beslutsdatum: 23 jun 2021

Justitiekanslern gör vissa uttalanden om vad en myndighet som tar emot ett skadeståndsanspråk mot staten bör iaktta