Senaste beslut & yttranden


Diarienr: 2023/4583 / Beslutsdatum: 31 aug 2023

Betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (SOU 2023:12)


Diarienr: 2022/1944 / Beslutsdatum: 03 apr 2023

Kritik mot Region Gävleborg med anledning av en chefs agerande i samband med intervjuer


Diarienr: 2020/7814 / Beslutsdatum: 09 mar 2023

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Försvarsmaktens omhändertagande av väskor och Polismyndighetens beslut om husrannsakan och kroppsbesiktning


Diarienr: 2021/4948 / Beslutsdatum: 09 mar 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kriminalvårdens hantering av försändelse


Diarienr: 2022/138 / Beslutsdatum: 16 feb 2023

Skadeståndsanspråk samt kritik med hänvisning till långsam handläggning av en förundersökning med ung misstänkt och unga målsäganden


Diarienr: 2021/764 / Beslutsdatum: 01 feb 2023

Kritik med anledning av bristande rutiner för regelbundna ärenderevisioner hos Polismyndigheten


Diarienr: 2022/6427 / Beslutsdatum: 27 jan 2023

Betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)


Diarienr: 2021/4709 / Beslutsdatum: 16 jan 2023

Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att polisen lämnat ett felaktigt dödsbud


Diarienr: 2021/6674 / Beslutsdatum: 15 dec 2022

Staten är skadeståndsskyldig på grund av Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens långsamma handläggning av en förundersökning som även kritiseras


Diarienr: 2022/6276 / Beslutsdatum: 09 dec 2022

Granskning av Skatteverkets handläggning av ärenden som avser obligatorisk omprövning i samband med att beskattningsbeslut har överklagats