Inspektion

Den 22-23 mars inspekterar Justitiekanslern Växjö tingsrätt och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Uppdatering 2016-06-10: Nu finns rapporterna från inspektionerna på länkarna nedan:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Växjö tingsrätt