Organisation

Ledning

justitiekanslern Anna Skarhed
byråchefen Britt-Mari Lundberg (chef enhet 1)
byråchefen Daniel Kjellgren (chef enhet 2)
byråchefen Olof Simonsson (chef enhet 3)
byråchefen Anna Erman (chef enhet 4)
kanslichefen, tillika byråchefen Anders Lindgren

Personal

Justitiekanslern har närmare 40 anställda varav flertalet är jurister. Chefen har samma titel som myndighetens namn, alltså justitiekansler.

Justitiekanslern biträds av fem byråchefer.

Av de övriga juristerna är f.n. sexton föredragande (de flesta hovrätts- eller kammarrättsassessorer, dvs. yngre domare), tre beredningsjurister (tingsmeriterade) och tre notarier. Myndigheten har även ett kansli med nio personer som leds av en av byråcheferna, tillika kanslichef.

Lokaler

Myndigheten Justitiekanslern finns på Riddarholmen i Stockholm, i tre byggnader som är sammanbyggda med varandra. Det är dels ett 1700-talshus som kallas Överkommissariens hus, dels en 1500-talsbyggnad som kallas Birger Jarls torn samt en del av byggnaden Västertorn.