Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

Organisation

Ledning

justitiekanslern Mari Heidenborg 
byråchefen Britt-Mari Lundberg (chef enhet 1)
byråchefen Daniel Kjellgren (chef enhet 2)
byråchefen Anders Lindgren (kanslichef tillika t.f. chef enhet 3)
byråchefen Anna Erman (chef enhet 4)
administrativ chef Magdalena Bergendal (chef adm.)

Personal

Justitiekanslern har närmare 50 anställda varav flertalet är jurister. Chefen har samma titel som myndighetens namn, alltså justitiekansler.

Justitiekanslern biträds av fem byråchefer.

Av de övriga juristerna är f.n. drygt 20 föredragande (de flesta hovrätts- eller kammarrättsassessorer, dvs. yngre domare), tre beredningsjurister (tingsmeriterade) och tre notarier. Myndigheten har även ett kansli med nio personer som leds av en administrativ chef.

Lokaler

Myndigheten Justitiekanslern finns på Riddarholmen i Stockholm, i tre byggnader som är sammanbyggda med varandra. Det är dels ett 1700-talshus som kallas Överkommissariens hus, dels en 1500-talsbyggnad som kallas Birger Jarls torn samt en del av byggnaden Västertorn.

 

Pressbild_Mari Heidenborg.jpg Mari Heidenborg liten.jpg

Mari Heidenborg, justitiekansler

Ladda ner pressbild