Justitiekanslern avslår drygt 2 000 skadeståndsanspråk från personer som drabbats av narkolepsi efter vaccination samt från deras anhöriga

I samband med svininfluensapandemin 2009 gavs alla svenskar möjlighet att vaccinera sig mot viruset. Ungefär 60 procent av befolkningen vaccinerade sig. Det visade sig senare att risken att insjukna i narkolepsi ökade efter vaccination med det vaccin som hade använts.

Närmare 500 personer som har drabbats av narkolepsi efter vaccinationen samt ungefär 1 600 av deras anhöriga har nu begärt skadestånd av staten. Som skäl för sin begäran har sökandena gjort gällande att staten har brustit i sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen när det gäller att informera om bl.a. de hälsorisker som var förknippade med vaccinationen och den testprocedur som föregick massvaccineringen.

Justitiekanslern har i sin skadereglering kommit fram till att det inte har funnits någon skyldighet för staten att informera om den då okända förhöjda risken att drabbas av narkolepsi efter vaccinationen. Staten har inte heller haft någon skyldighet att särskilt informera om den inom EU etablerade testprocedur som föregick godkännandet av vaccinet. Staten har därför inte överträtt några rättigheter. Mot den bakgrunden har Justitiekanslern avslagit sökandenas anspråk, utan att därigenom ta ställning till frågor om preskription och om de anhöriga i och för sig skulle kunna ses som skadelidande i konventionens mening.  

Läs beslutet här: 2023/1301 m.fl.