Vad händer då du lämnat in din ansökan?

När vi har tagit emot din ansökan till en utannonserad anställning får du en bekräftelse.

Justitiekanslern omfattas av offentlighetsprincipen och alla som så önskar har rätt att få ta del av insända ansökningshandlingar.

Meddelande om tillsättning

Beslut om tillsättning av en anställning meddelas normalt enbart på Justitiekanslerns hemsida och på den interna anslagstavlan.

Vi returnerar inte insända ansökningshandlingar efter avslutad rekrytering. Ansökningshandlingarna sparas i två år innan de kan återlämnas eller gallras. Om du önskar få handlingarna i retur ber vi dig meddela det i din ansökan.

Överklagande av tillsättning

Beslut om tillsättning kan överklagas hos Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen med överklagandet skickar du till
Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 Stockholm

Skrivelsen ska ha kommit in inom tre veckor räknat från den dag då information om beslutet anslogs. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du vill överklaga och skälen till detta. Märk kuvertet med ”Överklagande”.