Justitiekanslern ./. M.F och T.J. (dnr 2497-16-35) – hets mot folkgrupp

Midgård Records AB bedriver skivbolagsverksamhet och försäljning av skivor m.m. genom webbplatsen www.midgaardshop.com. Myndigheten för press, radio och tv har utfärdat ett utgivningsbevis för webbplatsen. Ansvarig utgivare var M.F. På webbplatsen har texter, bilder av skivomslag, tygmärken m.m. som innehåller yttranden som uttrycker hot och/eller missaktning mot bl.a. judar publicerats.

På webbplatsen www.midgaardshop.com länkades till webbplatsen www.midgaardblogg.se (bloggen). På bloggen publicerades 4 texter vars innehåll enligt Justitiekanslern uttryckte missaktning mot bl.a. muslimer, judar och invandrare.

Justitiekanslern väckte den 17 oktober 2016 åtal mot M.F. för publiceringarna på www.midgaardshop.com (i egenskap av ansvarig utgivare) och mot M.F. och T.J. för publiceringarna på bloggen (i egenskap av styrelseledamöter i bolaget eftersom ansvarig utgivare saknades). (Göteborgs tingsrätts mål nr B 3682-16).

Göteborgs tingsrätt meddelade beslut den 30 juni 2017 i vilket åtalet mot M.F och T.J avvisades såvitt avsåg publiceringarna på bloggen. Tingsrätten ansåg inte att det var visat att bloggen tillhandahållits av samma aktör som tillhandahöll www.midgaardshop.com. Publiceringarna omfattades därmed inte av yttrandefrihetsgrundlagen.

Göteborgs tingsrätt meddelade dom avseende publiceringarna på www.midgaardshop.com den 24 april 2018. M.F. dömdes för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp vid 10 tillfällen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter.