Justitiekanslern ./. TC (dnr 2637-14-35) - brott mot efterforskningsförbudet

Tidningen Expressen publicerade den 26 mars – 1 april 2014 ett antal granskande artiklar om Försäkringskassan. TC hade vid tidpunkten för publiceringarna en chefsfunktion hos För­säkrings­kassan.

Den 12 december 2014 väckte Justitie­kanslern åtal mot TC vid Södertörns tingsrätt för brott mot efterforskningsförbudet (mål nr B 7693-14). Enligt åtalet hade han vid ett möte med med­arbetare som ägde rum den 28 mars 2014 frågat vem som hade lämnat uppgifter till Expressen för offentliggörande. Den 26 februari 2015 dömdes TC av tingsrätten för brott mot efterforskningsförbudet till dagsböter. TC överklagade domen. Den 4 september 2015 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. Domen har vunnit laga kraft.