Justitiekanslern ./. I.C. och D.F. (dnr 9568-17-3.5) – underlåtenhet att utse alternativt anmäla ansvarig utgivare

Justitiekanslern har i december 2018 vid Helsingborgs tingsrätt väckt åtal mot två personer för brottet underlåtenhet att utse alternativt anmäla ansvarig utgivare. Personerna har enligt åtalet bedrivit sändningsverksamhet av radioprogram via webbplatsen https://www.spreaker.com. Sändningsverksamheten har avsett direktsända program som på särskild begäran har tillhandahållits till allmänheten. Personerna har uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att i första hand utse utgivare för sändningarna eller i andra hand anmäla vem som utsetts till utgivare för sändningarna till Myndigheten för press, radio och tv, trots att så borde ha skett.