Aktuellt


6 maj 2024

Stadfäst förlikning i mål om rättegångskostnader i förvaltningsmål

En person som fått ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader avvisat av Högsta förvaltningsdomstolen, väckte under våren 2022 talan mot staten i Stockholms tingsrätt (mål nr T 7672-22).

Kärandens talan…

3 maj 2024

Dom från Svea hovrätt i mål mot Nordea Bank

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) ansökte i juni 2014 om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 8426-14). I målet begär Nordea återbetalning av skatt alternativt…

29 feb 2024

Dom från Svea hovrätt i mål om påståenden om fel, försummelser och tjänstefel under en förundersökning

Svea hovrätt meddelade den 29 februari 2024 dom i ett tvistemål där käranden i hovrätten begärde skadestånd av staten med cirka 183 000 kr till följd av fel, försummelser och…

11 jan 2024

Dom från Stockholms tingsrätt i målet Videoslots LTD ./. staten genom Justitiekanslern

Stockholms tingsrätt har den 11 januari 2024 meddelat dom i ett tvistemål (T 12704-20) där spelbolaget Videoslots LTD har begärt knappt 90 miljoner kr i skadestånd av staten. Grunden för…